FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Дневен режим

 

Дневен режим

 

Дневен режим при целодневна организация в учебно време от 15.09 до 31.05

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:30 ч. – 08:30 ч.

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

08:30 ч. – 09:00 ч.

Закуска

09:00 ч. – 10:00 ч.

Педагогически ситуации

10:00 ч. – 10:30 ч.

Подкрепителна закуска

10:30 ч. – 12:00 ч.

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00 ч. – 13:00 ч.

Обяд

13:00 ч. – 15:00 ч.

Следобеден сън

15:00 ч. – 15:30 ч.

Подкрепителна закуска

15:30 ч. – 16:30 ч.

Педагогически ситуации

16:30 ч. – 18:30 ч.

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

Дневен режим при целодневна организация в неучебно време от 01.06 до 14.09 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

07:00 ч. – 08:30 ч.

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

08:30 ч. – 09:00 ч.

Закуска

09:00 ч. – 10:00 ч.

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

   

10:00 ч. – 10:30 ч.

Подкрепителна закуска

10:30 ч. – 12:00 ч.

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00 ч. – 13:00 ч.

Обяд

13:00 ч. – 15:30 ч.

Следобеден сън

15:00 ч. – 15:30 ч.

Подкрепителна закуска

15:30 ч. – 18:30 ч.

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децатаv