FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Програма

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СИТУАЦИИТЕ  НА ПЪРВА И ТРЕТА  ГРУПИ

за учебната 2023/2024 година

 

понеделник

 

вторник

 

сряда

 

четвъртък

 

петък

 

1. Български език и литература (Ι и ΙIIгр.)

 

1. Математика

(Ι и IIIгр.)

 

 

1. Български език и литература (Ι и ΙIIгр.)

 

1. Български език и литература (ΙIIгр.)

 

1.Околен свят

(Ι и ΙIIгр.)

 

2. Изобразително изкуство (Ι и ΙIIгр.)

 

2. Музика  (Ι и ΙIIгр.)

 

2. Математика (ΙIIгр.)

 

 

2. Конструиране и технологии  (Ι и ΙIIгр.)

 

2. Изобразително изкуство (Ι и ΙIIгр.)

 

3. Околен свят

(ΙIIгр.)

 

3. Конструиране и технологии  (ΙIIгр.)

 

3.  Физическа култура

 (Ι и ΙIIгр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическа култура

 (Ι и ΙIIгр.)

Околен свят

(Ι и ΙIIгр.)

Изобразително изкуство

(Ι и ΙIIгр.)

Музика  (Ι и ΙIIгр.)

Физическа култура

 (Ι и ΙIIгр.)