FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Безопасност на движението по пътищата

По случай 29 юни - "Национален ден на безопасността на движението по пътищата" децата от ДГ "Славейче" си припомниха елементите на пътната среда и затвърдиха основните
правила за безопасност, които те следва да спазват като пешеходци, велосипедисти и пътници в превозно средство.
Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация на пътя беше
онагледено чрез двойка илюстрации, включени в мини постер "Нашата улица". Те провокират децата да обсъждат, откриват и обясняват кое и защо е опасно, как е безопасно да се
постъпи, какво може да се случи, кой помага при беда. С помощта на
картите малките участници в движението се научават да разпознават важни пътни знаци, сигналите на светофара и регулировчика, да се ориентират в пътната среда и да действат безопасно в ежедневни ситуации на пътя. ????????????????????