FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

IІ и ІV група "Калинка"

 

 

 

           Седмично разписание на педагогическите ситуации по образователни направления в група „Калинка“

Ден

от седмицата

II група

IV група

 

Понеделник

сутрин

Български език и литература

Български език и литература

Физическа култура

Физическа култура

следобед

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Общо за деня

 

3

3

 

 

Вторник

 

сутрин

Математика

Математика

Музика

Музика

 

Конструиране и технологии

следобед

Околен свят

Околен свят

Общо за деня

 

3

4

 

 

Сряда

 

сутрин

Български език и литература

Български език и литература

Физическа култура

Физическа култура

 

Математика

следобед

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Общо за деня

 

3

4

 

Четвъртък

 

сутрин

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Музика

 

Математика

следобед

Конструиране и технологии

Конструиране и технологии

Общо за деня

 

3

4

 

 

Петък

 

сутрин

Физическа култура

Български език и литература

Околен свят

Физическа култура

 

Околен свят

следобед

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

 

Общо за деня

 

3

 

4

           

 

Учители: В. Игнатова..............

                                                                                                                                                                                                                     

                 Т. Петрова...............