FacebookYoutube

ДГ "Славейче"

Детска градина в град Борово

      „Всичко, което трябва да зная, съм научил в детската градина.  Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.”                                                                  
 
  Робърт Фулам
Актуални новини
Яслена група "Пчелица" - ДГ Славейче - Борово
ІІ и IV група "Калинка" - ДГ Славейче - Борово
I и IІІ група "Моливко" - ДГ Славейче - Борово