FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

История

 

     Детска градина „Славейче” се намира в община Борово, област Русе, гр. Борово на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2. Правоприемник  е на създаденото през 1965 година детско заведение. През 2008г. детските градини „Канев”- с. Горно Абланово и „Бодра смяна” - с. Обретеник стават филиали на ДГ „Славейче” - Борово.

     В детската градина се приемат деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас и деца от яслена възраст. Средно годишно детската градина се посещава от 70 деца разпределени в 1 детска ясла и 4 групи детска градина.