FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Филиал "Канев" село Горно Абланово

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СМЕСЕНА ГРУПА 3-6 годишни

Група „Канев“

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Основни форми на педагогическо взаимодействие

1. Околен свят - I, II, III, IV група

1. Математика -  III, IV група

1. Математика -  I,  II, III, IV група

1. Български език и

литература - II, III, IV група

1. Математика - IV група

2. Български език и

литература - I, II, III, IV група

2. Музика - I, II, III, IV група

2. Български език и

литература -  IV група

2. Конструиране и

технологии - I, II, III, IV група

2. Околен свят - II, III, IV група

3. Физическа култура - I, II, III, IV група

3. Конструиране и

технологии - III, IV група

3. Изобразително

изкуство - I, II, III, IV група

3. Физическа култура - I, II, III, IV група

3. Изобразително

изкуство - I, II, III, IV група

 

4. Физическа култура - I, II, III, IV група

 

 

4. Музика - I, II, III, IV група

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

1. Изобразително

изкуство

1. Околен свят

1. Български език и

литература

1. Математика

1. Български език и

литература

 

2. Физическа култура

2.  Конструиране и

технологии

2. Изобразително

изкуство

2. Физическа култура

2. Физическа култура