FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Филиал "Бордра смяна" село Обретеник

                                                                     СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

                                                                      НА  РАЗНОВЪЗРАСТОВА  СМЕСЕНА  ГРУПА „БОДРА СМЯНА“

                                                               ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

 

Педагогически ситуации (сутрешен режим)

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

       СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.Математика

 

    1,2,3,4 гр.

1.Български език и литература

1,2,3,4 гр.

 

1.Математика

 

    3,4 гр.

 

1.     Български език и литература

    2,3,4 гр.

1.Математика

 

        4 гр.

 

2. Околен свят

 

   1,2,3,4 гр.

 

 

2.КТ

    

    1,2,3,4 гр.

2. Изобразително изкуство

    1,2,3,4 гр.

2.КТ

   

   3,4 гр.

2.Околен свят

 

2,3,4 гр.

3.ФК

  1,2,3,4 гр.

 

3. Музика

 

  1,2,3,4 гр.

3.ФК

    1,2,3,4 гр.

2.     Музика

    1,2,3,4 гр.

3. Изобразително    изкуство

    1,2,3,4 гр.

 

 

 

 

 

Педагогически ситуации (следобеден режим)

1. Български език и литература

1.Физическа култура

  1,2,3,4 гр.

1. Български език и литература 4 гр.

 

1. Български език и литература

1.Околен свят

 

2.ДФПВ

2.ДФПВ

2.ДФПВ

2.ДФПВ

2.ДФПВ