FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

 

необходими документи за прием на деца съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Допълнително за детската ясла: изследване с отрицателна реакция по Васерман за един от родителите.

Новоприети деца, които идват от друга институция и нямат прекъсване, могат да донесат документите си от изпращащото учебно заведение + медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина и здравно- профилактична карта от личен лекар!

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се представи: - при отсъствие по-малко от 2 месеца: контактна бележка от личния лекар; - при отсъствие повече от 2 месеца: еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006г.).

За новата учебна година за всяко дете задължително трябва да се представи здравно-профилактична карта от личен лекар!